Menu

Generalforsamling 2021

image Generalforsamling 2021
Henrik Kahr
31. maj 2021 kl. 21:06
På Østervangsbanerne

Generalforsamling 2021 Glostrup Fodbold

Dato & Tid: 15-06-2021 kl. 19:00

Sted: Østervangsbanerne

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af 2 stemmetællere

 3. Aflæggelsen af formandens beretning

 4. Regnskab og budget

 5. Behandling af indkomne forslag

 

Forslag 1

I forbindelse med, at klubben overgår til månedsvis betaling af kontingent, så foreslår bestyrelsen følgende satser

U5 kr. 50,- pr.md

U6-U7 kr. 100,- pr. md

U8-U12 kr. 150,- pr.md

U13-Senior kr. 180,- pr.md

Priserne afspejler, at der ikke har været nogen stigning i 5 år, og udgifterne stiger på kostpriserne til at holde de enkelte hold kørende.

Forslag 2

Indkøb af ny måltavle i samarbejde med Idrætsparken

 

 

 1. Fastsættelse af kontingent – herunder orientering om kampklar kontingentsystem

 2. Fastsættelse af antal menige medlemmer

 3. Valg af formand for 2 år i lige årstal

 4. valg af næstformand for 2 år i ulige årstal

 5. Valg af kasserer for 2 år i ulige årstal

 6. Valg af sekretær for 2 år i lige årstal

 7. Valg af sportschef for 2 år i ulige årstal

 8. Valg af revisor for 1 år

 9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen – skal være formand Henrik Kahr i hænde senest  8 dage  før generalforsamlingen.

 

Pbv

 

Henrik Kahr

Luk