Menu

Årgangslederfunktionen

Funktionsbeskrivelse - Årgangsleder/Sektionsleder

Årgangsledere/Sektionsledere skal referere direkte til klubbens sportslige ledelse i GFK.

Årgangslederen / Sektionslederens skal:

 • Være bindeleddet til klubbens øverste ledelse Bestyrelsen/administration. Sørge for at alle spillere er medlemmer af klubben.
 • Sørge for at nye spillere har adgang til holdsport når tilmeldingsgebyret er betalt

 • Være behjælpelig med flytning af kampe i samarbejde med administrationen Sørge for at afdelingen er forsynet med tøj, materialer og rekvisitter.

 • Sørge for samarbejde mellem trænere, holdledere.

 • Sørge for at der er holdledere til alle hold.

 • Deltage i årgangens forældremøder.

 • Finde web-master og bidrage med input hertil (årgangens hjemmeside).

 • Være behjælpelig med at arrangere fester og andre sociale arrangementer.

 • Deltage i træner/leder samlinger.

 • Deltage til inviterede inspirationsdage.

 • Så vidt muligt deltage i generalforsamling, opfordre forældre trænere, forældre til det samme. Varetage holdets budget og gøre regnskab til bestyrelsen om nødvendigt.

 • Oprette en foreningskonto

 • Indkalde og afvikle forældremøder i samråd med træneren.

 • Sørge for at der er trænere til alle hold i årgangen i samarbejde med bestyrelsen.

 • Sørge for at kontingent bliver betalt og mulige restancer bliver indregnet. Videregiveoplysninger angående aktiviteter i GFK til årgangens spillere/ledere og trænere Informere administrationen om nye trænere/ledere
;
;
;
;
;

GFK Årgangsleder

SS senior og 2. holdet
ingen img
Morten Rosenkrantz
2007
ingen img
Julie Knudsen
2012
ingen img
Mie Simonsen
2011
ingen img
Birgitte Beneteau
2005
ingen img
Jannike Sigersted Andersen
2009
profilepic
Peer Juul Berggren
2010
ingen img
Dennis Wager
2013
profilepic
Camilla Katrine Kjergaard