Menu

Materialepolitik

Politikken er vejledende. Opdateret maj 2016. 

1.     Nye årgange

1.1.          Alle nye årgange (udløber af spillopper) får udleveret bolde efter antal betalende medlemmer

(*anciennitet tæller fra første kontingentbetaling, Ex. for udlevering af tøj forår 2017 kræves betalt kontingent forår 2016 og efterår 2016))

  

2.     Spillop 

2.1.         Alle hold får passende antal bolde stillet til rådighed.

 

3.     U6-U17

3.1.        Materiale økonomi allokeres 1 gang årligt se årshjul.

3.2.         Der allokeres efter betalende medlemmer (forår foregående år). 

3.3.         Materialer bestilles ifølge årshjul.

Årshjul

Bestilling af materialer 1. juli; Ansvarlig: Årgangsleder

Udlevering af bestilt materialer 1. september; Ansvarlig: Klubbens tøjansvarlig

Takster og materialeudbud og økonomi pr medlem oplyses medio maj


(dvs. man skal have betalt kontingent i foråret, i året før, for at være berettiget til tøj

3.4.         Årgangsleder eller anden person udpeget af årgangen er ansvarlig for rettidig bestilling ifølge årshjul

3.6.         Årgangen er selv ansvarlig for at holdet har materialer

3.7.        

3.8.         Katalog for GFK materialer med priser findes på www.xxxxxxxxxx

3.9.         Bestillingsformular findes på www.xxxxxxxxxxx

3.10.      Efterleves denne politik ikke (fx køb hos anden leverandør) vil der blive reduceret i årgangens bevilling.

3.11.      Alle materialer bestilles afsatte vinduer jf. årshjul

3.12.      Alle materialer leveres af GFK tøjpartner Intersport Glostrup

3.13.      Der må ikke opkræves penge fra medlemmer til at købe spillertøj, da dette er en del af kontingentet.

3.14.      Midlerne afsat skal fordeles solidarisk på årgangen.

3.15.      Slidte bolde byttes 1:1 

3.16.      Ved boldskifte "ny str." byttes 1:1

3.17.      

 

 

undefined

Tøj & Materialer

Materiale Mand
profilepic
Kim Mittelstrass
Luk