Menu

Tøjpolitik

Politikken er vejledende. Opdateret september 2016. 

1.     Nye medlemmer

1.1.          Alle nye medlemmer meldes ind via www.glostrupfodbold.dk. Det kræver 1. års anciennitet* for at indgå i tøjordning

(*anciennitet tæller fra første kontingentbetaling, Ex. for udlevering af tøj forår 2017 kræves betalt kontingent forår 2016 og efterår 2016))

 

Krav til nye medlemmer

Spillop-u7 Ingen krav

U8-U17 Første spillersæt købes hos klubbens tøjleverandør. 

 

1.2.         Klubbens spilledragt er (trøje/buks/sok):

Hjemmebane: rødt/rødt/rødt

Udebane: grønt/grønt/grønt

 

2.     Spillop – u7

2.1.         Alle hold får passende holdtasker stillet til rådighed.

 

Holdtaske plan

Udlevering 1. August

Aflevering 1. Juli

Ansvarlige: Årgangsleder & Tøjansvarlig

 

2.2.         Afleveres alle sæt tilbage i hel stand opnås en tøjbonus på 1000 kr. til årgangen.

 

3.     U8-U17

3.1.         Tøj økonomi allokeres 1 gang årligt se årshjul.

3.2.         Der allokeres efter betalende medlemmer (forår foregående år). 

3.3.         Tøj bestilles ifølge årshjul.

Årshjul
Bestilling af tøj 1. februar; Ansvarlig: Årgangsleder

Udlevering af bestilt tøj ultimo. april; Ansvarlig: Klubbens tøjansvarlig

(dvs. man skal have betalt kontingent i foråret, i året før, for at være berettiget til tøj

3.4.         Årgangsleder eller anden person udpeget af årgangen er ansvarlig for rettidig bestilling ifølge årshjul

3.5.         Takster og tøjudbud og økonomi pr medlem oplyses d. 1. december

3.6.         Årgangen er selv ansvarlig for at holdet spiller i rette klubdragt (mærke og farver etc.) og at alle har kamptøj.

3.7.         Klubben skal give tilladelse til evt. sponsortryk på alt indkøbt tøj.

3.8.         NA

3.9.         NA

3.10.      Efterleves denne politik ikke (fx køb hos anden leverandør) vil der blive reduceret i årgangens bevilling.

3.11.      Alt tøj bestilles afsatte vinduer jf. årshjul

3.12.      Alt tøj leveres af GFK tøjpartner

3.13.      Der må ikke opkræves penge fra medlemmer til at købe spillertøj, da dette er en del af kontingentet.

3.14.      Midlerne afsat skal fordeles solidarisk på årgangen.

3.15.      Spillersæt må gerne udleveres til ejendom forudsat at pkt 3.6 er opfyldt

3.16.      Inkluderet tryk fremgår af katalog/kollektion

3.17.      Tryk til navn dækkes ikke af klubben og betales af spiller eller årgangskasse.

 

4.     Trænertøj U8-U17

4.1.         Tøj økonomi allokeres 1 gang årligt se årshjul.

4.2.         Der allokeres efter betalende medlemmer (forår foregående år). 

4.3.         Tøj bestilles ifølge årshjul.

4.4.         1. holds Træner på kontrakt får udleveret tøj i iht. denne (2016 er den en del af fællesbudget)

Årshjul
Bestilling af tøj 1. juli; Ansvarlig: Årgangsleder

Udlevering af bestilt tøj 1. september; Ansvarlig: Klubbens tøjansvarlig

 

4.5.         Årgangsleder eller anden person udpeget af årgangen er ansvarlig for rettidig bestilling ifølge årshjul. Overholdes denne ikke bortfalder afsatte økonomi.

4.6.         Takster og tøjudbud pr medlem oplyses medio maj.

4.7.         Årgangen er selv ansvarlig for at holdet spiller i rette klubdragt (mærke og farver etc.) og at alle har kamptøj.

4.8.         Klubben skal give tilladelse til evt. sponsortryk på alt indkøbt tøj.

4.9.         Katalog for GFK materialer udleveres af tøjansvarlig

4.10.      Bestillingsformular findes på  udleveres af tøjansvarligdør) vil der blive reduceret i årgangens bevilling.

4.12.      Alt tøj bestilles i afsatte vinduer jf. årshjul

4.13.      Alt tøj leveres af GFK tøjpartner 

4.14.      Der må ikke opkræves penge fra medlemmer til at købe spillertøj, da dette er en del af kontingentet.

4.15.      Midlerne afsat skal fordeles solidarisk på årgangen.

4.16.      Inkluderet tryk fremgår af katalog/kollektion

4.17.      Tryk til navn dækkes ikke af klubben og betales årgangskasse.

 

Tøj & Materialer

Materiale Mand
profilepic
Kim Mittelstrass
Luk