Menu

Generalforsamling 2020

image
02. marts 2020 kl. 07:10
26. Marts
Kære Medlem af Glostrup FK og andre tilknyttede klubben.

I indkaldes hermed til Ordinær Generalforsamling i Glostrup FK - IF32

 

Dato & Tid: 26-03-2020 kl. 19:00

Sted: Glostrup Hallens restaurant, Stadionvej 80

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Aflæggelsen af formandens beretning
 4. Regnskab og budget
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent – herunder orientering om kampklar kontingentsystem
 7. Fastsættelse af antal menige medlemmer
 8. Valg af formand for 2 år i lige årstal
 9. valg af næstformand for 2 år i ulige årstal
 10. Valg af kasserer for 2 år i ulige årstal
 11. Valg af sekretær for 2 år i lige årstal
 12. Valg af sportschef for 2 år i ulige årstal
 13. Valg af revisor for 1 år
 14. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen – skal være formand Henrik Kahr i hænde senest  8 dage  før generalforsamlingen.

 

Pbv

 

Henrik Kahr

 

Luk