Menu

Generalforsamling 2024

image Generalforsamling 2024
Rasmus Friche
18. februar 2024 kl. 13:49
5. Marts 2024, på Østervangsbanerne
Dato & Tid: 05-03-2024 kl. 19:00
Sted: Østervangsbanerne
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Aflæggelsen af formandens beretning
4. Regnskab og budget
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Fastsættelse af kontingent
7. Fastsættelse af antal menige medlemmer
8. Valg af formand for 2 år i lige årstal
9. valg af næstformand for 2 år i ulige årstal
10. Valg af kasserer for 2 år i ulige årstal
11. Valg af sekretær for 2 år i lige årstal
12. Valg af sportschef for 2 år i ulige årstal
13. Valg af revisor for 1 år
14. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen – skal være formand Henrik Kahr i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Pbv
Henrik Kahr
Formand
Luk