Menu

Generalforsamling 2022

image
Henrik Kahr
16. marts 2022 kl. 16:59
Generalforsamling 29 Marts 2022 Kl.18:00

Generalforsamling 2022 Glostrup Fodbold

Dato & Tid: 29-03-2022 kl. 18:00

Sted: Østervangsbanerne

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Valg af 2 stemmetællere

3.      Aflæggelsen af formandens beretning

4.      Regnskab og budget

5.      Behandling af indkomne forslag 

6.      Fastsættelse af kontingent – herunder orientering om kampklar kontingentsystem

7.      Fastsættelse af antal menige medlemmer

8.      Valg af formand for 2 år i lige årstal

9.      valg af næstformand for 2 år i ulige årstal

10.  Valg af kasserer for 2 år i ulige årstal

11.  Valg af sekretær for 2 år i lige årstal

12.  Valg af sportschef for 2 år i ulige årstal

13.  Valg af revisor for 1 år

14.  Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen – skal være formand Henrik Kahr i hænde senest  8 dage  før generalforsamlingen.

Pbv

Henrik Kahr

Luk