Menu

Generalforsamling 2019

image
15. februar 2019 kl. 20:21
19. Marts
Kære Medlem af Glostrup FK og andre tilknyttede klubben.
I indkaldes hermed til Ordinær Generalforsamling i Glostrup FK - IF32
Dato & Tid: 19-03-2019 kl. 19:00
Sted: Klubhuset på Østervangen Hvissingevej 63.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Aflæggelsen af bestyrelsens beretning
 4. Regnskab og budget
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Fastsættelse af antal menige medlemmer
 8. Valg af formand for 2 år i lige årstal
 9. valg af næstformand for 2 år i ulige årstal
 10. Valg af kasserer for 2 år i ulige årstal
 11. Valg af sekretær for 2 år i lige årstal
 12. Valg af sportschef for 2 år i ulige årstal
 13. Valg af revisor for 1 år
 14. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen – skal være formand Nikolaj Wulff-Hansen i hænde senest  8 dage  før generalforsamlingen.

For/ Nikolaj Wulff-Hansen /  Bent Jensen GFK-IF 32  ADM

Luk