Menu

Generalforsamling 2018

image
12. februar 2018 kl. 16:27
15 Marts
Kære Medlem af Glostrup FK og andre tilknyttede klubben.
I indkaldes hermed til Generalforsamling i Glostrup FK
Dato & Tid: 15-03-2018 kl. 19:00
Sted: Østervangens Klubhus

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest torsdag d. 1. marts 2018

 

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 

1) Valg af dirigent

 

2) Valg af 2 stemmetællere

 

3) Aflæggelse af bestyrelsens beretning

 

4) Regnskab og budget

 

5) Behandling af indkomne forslag

 

6) Fastsættelse af kontingent

 

7) Fastsættelse af antal af menige bestyrelsesmedlemmer

 

8) Valg af formand for 2 år i lige årstal

 

9) Valg af næstformand for 2 år i ulige årstal

 

10) Valg af Kasserer for 2 år i ulige årstal

 

11) Valg af sekretær for 2 år i lige årstal

 

12) Valg af sportschef for to å i ulige årstal

13) Valg af revisorfor 1 år

14) eventuelt

 Vel mødt

Med venlig hilsen
Nikolaj Wulff-Hansen
Formand
Luk