Menu

Ekstraordinære generalforsamling

image
Næstformanden GFK
25. oktober 2021 kl. 19:21
Møde afholdt 25 Oktober 2021
Glostrup fodbold har i dag afholdt ekstraordinære generalforsamling, hvor flg. punkter var på valg.
  • Vedtægtsændring for paragraf 3 Medlem af organisationer.. Listning af DGI - VEDTAGET ved afstemning

  • Vedtægtsændring for paragraf 5. Tilføjelse af stk 10 – Bestyrelsen kan supplere sig selv med menige medlemmer - VEDTAGET ved afstemning. 

  • Optagelse af suppleant Birgitte Beneteau - Hermed optaget som kasserer suppleant 

  • Optagelse medlem i bestyrelsen Gert Jensen - Hermed optaget som menig medlem

Vi byder Birgitte og Gert velkommen i GFK.
Luk