Menu

Generalforsamling 2018

image
Rasmus Friche
12. februar 2018 kl. 16:27
15. marts 2018
Kære Medlem af Glostrup FK og andre tilknyttede klubben.
I indkaldes hermed til Generalforsamling i Glostrup FK
Dato & Tid: 15. marts 2017 kl. 19:00
Sted: Østervangens Klubhus

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest torsdag d. 1. marts 2018

 

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 

1) Valg af dirigent

 

2) Valg af 2 stemmetællere

 

3) Aflæggelse af bestyrelsens beretning

 

4) Regnskab og budget

 

5) Behandling af indkomne forslag

 

6) Fastsættelse af kontingent

 

7) Fastsættelse af antal af menige bestyrelsesmedlemmer

 

8) Valg af formand for 2 år i lige årstal

 

9) Valg af næstformand for 2 år i ulige årstal

 

10) Valgafkassererfor2åriuligeårstal

 

11) Valgafsekretærfor2åriligeårstal

 

12) Valg af 2 revisorer for 1 år

 

13) Valg af revisorsuppleant for 1 år

 

14) Eventuelt

Vel mødt
Med venlig hilsen
Nikolaj Wulff-Hansen
Formand