Menu

Årgangslederfunktionen

Funktionsbeskrivelse - Årgangsleder/Sektionsleder

Årgangsledere/Sektionsledere skal referere direkte til klubbens sportslige ledelse i GFK.

Årgangslederen / Sektionslederens skal:

 • Være bindeleddet til klubbens øverste ledelse Bestyrelsen/administration. Sørge for at alle spillere er medlemmer af klubben.
 • Sørge for at nye spillere har adgang til holdsport når tilmeldingsgebyret er betalt

 • Være behjælpelig med flytning af kampe i samarbejde med administrationen Sørge for at afdelingen er forsynet med tøj, materialer og rekvisitter.

 • Sørge for samarbejde mellem trænere, holdledere.

 • Sørge for at der er holdledere til alle hold.

 • Deltage i årgangens forældremøder.

 • Finde web-master og bidrage med input hertil (årgangens hjemmeside).

 • Være behjælpelig med at arrangere fester og andre sociale arrangementer.

 • Deltage i træner/leder samlinger.

 • Deltage til inviterede inspirationsdage.

 • Så vidt muligt deltage i generalforsamling, opfordre forældre trænere, forældre til det samme. Varetage holdets budget og gøre regnskab til bestyrelsen om nødvendigt.

 • Oprette en foreningskonto

 • Indkalde og afvikle forældremøder i samråd med træneren.

 • Sørge for at der er trænere til alle hold i årgangen i samarbejde med bestyrelsen.

 • Sørge for at kontingent bliver betalt og mulige restancer bliver indregnet. Videregiveoplysninger angående aktiviteter i GFK til årgangens spillere/ledere og trænere Informere administrationen om nye trænere/ledere