Menu

Generalforsamling 2022

image Generalforsamling 29 Marts 2022 Kl.18:00

Generalforsamling 2022 Glostrup Fodbold

Dato & Tid: 29-03-2022 kl. 18:00

Sted: Østervangsbanerne

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Valg af 2 stemmetællere

3.      Aflæggelsen af formandens beretning

4.      Regnskab og budget

5.      Behandling af indkomne forslag 

6.      Fastsættelse af kontingent – herunder orientering om kampklar kontingentsystem

7.      Fastsættelse af antal menige medlemmer

8.      Valg af formand for 2 år i lige årstal

9.      valg af næstformand for 2 år i ulige årstal

10.  Valg af kasserer for 2 år i ulige årstal

11.  Valg af sekretær for 2 år i lige årstal

12.  Valg af sportschef for 2 år i ulige årstal

13.  Valg af revisor for 1 år

14.  Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen – skal være formand Henrik Kahr i hænde senest  8 dage  før generalforsamlingen.

Pbv

Henrik Kahr

Bestyrelsen

Kasserer
profilepic
Rasmus Kirkeby
Menig
profilepic
Henrik Madsen
Menig
profilepic
Kim Mittelstrass
Næstformand
profilepic
Mick Pelby
Formand og sportschef
profilepic
Henrik Kahr
Menig
profilepic
Gert Jensen
Menig
profilepic
Per Nordskov Jørgensen